Uw privacy en uw persoonsgegevens


Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden digitaal opgeslagen. Dit om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons vastgesteld privacy en veiligheidsbeleid.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt zodat goede zorg geleverd kan worden.
 • Uw gegevens worden met derden gedeeld indien dit nodig is om de goede zorg te kunnen leveren. Wanneer hiervoor specifieke toestemming is vereist, wordt dit vooraf aan u gevraagd.
 • Uw gegevens worden verwerkt op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
 • Uw persoonsgegevens kunt u inzien nadat dit verzoek schriftelijk is ingediend.
 • Indien u vindt dat de opgeslagen gegevens niet correct zijn dan mag u aanvragen deze gegevens aan te passen. Dit dient eveneens schriftelijk te worden ingediend.
 • U kunt vragen uw gegevens te wissen. Al dit gebeurt kan er niet langer verantwoorde zorg geleverd worden. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Uw gegevens worden daarom in een inactief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot verwerking van uw gegevens intrekken. In dat geval worden de gegevens inactief opgeslagen. Verantwoorde zorg kan dan niet gegarandeerd worden.
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens verwerkt worden.
 • Indien er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens krijgt u bericht.
 • Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van goede zorg. (WGBO)
 • Bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die via derden worden ontvangen.